XIV Congreso Luso-Español de Herpetología | XVIII Congreso Español de herpetología

Desafios Herpetology no século XXI   -   Congost de Mont-rebei

XIV Congreso Luso-Español de Herpetología | XVIII Congreso Español de herpetología

Desafios Herpetology no século XXI   -   Parteira (Alytes obstetricans)

XIV Congreso Luso-Español de Herpetología | XVIII Congreso Español de herpetología

Desafios Herpetology no século XXI   -   Parque Natural La Mitjana

XIV Congreso Luso-Español de Herpetología | XVIII Congreso Español de herpetología

Desafios Herpetology no século XXI   -   Lagarto ocelado (Timon lepidus)

XIV Congreso Luso-Español de Herpetología | XVIII Congreso Español de herpetología

Desafios Herpetology no século XXI   -   Lagarto dos Pirinéus (Lacerta agilis)