Temes del Congrés

Gestió d'espècies invasores

La introducció d'espècies exòtiques invasores (EEI) constitueix la segona causa de declivi d'espècies en el planeta. Donada la magnitud del problema és important prevenir l'aparició d'aquestes espècies, detectar-les i establir les mesures més adequades per a minimitzar o eliminar el seu efecte, contenir l'espècie i eradicar-les on sigui possible.

La globalització com a fenomen generalitzat és la principal causa de l'augment del nombre d'EEI aquests darrers anys i planteja molta controvèrsia sobre quines mesures s'han d'aplicar en cada cas. La manca d'una legislació contundent i de mesures concretes d'actuació està provocant que sigui cada vegada més un problema de major magnitud i de més difícil solució.